fbpx

PROJECTS

LILLY

הלקוח

LILLY

על הפרויקט

לילי מעבירה סדנאות יצירה לכל הגילאים. הסדנאות שלה הן מקום של חופש ושחרור, מקום של חוסר שיפוטיות. כחלק מהמיתוג יצרנו שפה שלמה שמעבירה את תחושת החופש, הכיף והיצירה שמרגישים בסדנאות של לילי. השתמשנו בצורות עגולות ולא מושלמות, בפונט עגלגל שמעביר את תחושת ה״הנד מייד״, העברנו את אלמנט החיוך שמבטא את החיוביות בלוגו והשתמשנו בצבעוניות כיפית ופופית.

Scroll to Top